آدرس: مشهد – خیابان مدرس (چهارطبقه)- نبش مدرس 6- پاساز ایران کالا- طبقه دوم – واحد 507

کد پستی:9137788365

تلفن:05132225093

تلفن همراه: 09154290296

ایمیل بزنید

اینستاگرام: @Super_speakerco

پیام بگذارید